padina06

<<<Dozadu Dejiny Padine1

Strana 2


Zodpovední za druhý húf Slovakov bol Martin Hamaliar ( prvý farár) ktorý to predložil arcivojvodovy Ludwigu správcovy Vojenskej hranice. Lebo počet obyvateľov nezodpovedal veľkosti chotára. Arcivojvoda Ludwig dal sľub, že budú vykopané a vymurované nové studne. Preto navrhol Hamaliar, aby bola dedina pomenovaná Ludwigsdorf ( Ludwigova dedina), neskoršie po maďarský Lajošfalva a s jej rastom Nadlajošfalva (Nagylajosfalva). Ľudia ju však inak nemenovali, len Padina.Život prvých Sloveských rodín nebol ľahký. Slovenské rodiny museli bojovať proti nedostatku vode a proti piesočnatých vietrov, ktoré na tomto priestore boli mnoho, lebo sa tu nachádza Deliblatská piesočina.V prvých rokoch založenia, Padina mala vždy problemy s vodou. Jedna studňa nepostačila ani na pitnú vodu a preto sa po vodu chodilo do Kovačice. Preto si padinčania vodu vážili a vedeli šporiť. Keď v roku 1814 ešte stále neboli stavané nové studne, Padinčania sa rozhodli odísť. Ale veliteľstvo vojenskej hranice im to nedovolilo. Ďakujúc prosbe farára Jána Stehlu dostala Padina v roku 1817 až päť studní.

padi4
padi3

[Padina Home] [Slovensky] [O Padine] [Fotografie] [Slovenské linky] [O stránky] [Deutsch] [English] [Srpski]